Lisbon from Kraliky

Lisbon from Kraliky

 

 

Finally I have a little bit time to post photos from Lisbon. I m sitting in Kraliky, listening to sound of ocean waves and seagulls from my phone, Little L finally asleep, Mr.T as usually asleep and one floor lower Zofka finally waking up.

This is my last of 5 days here and we are packing again driving our four asses and tons of our necessary and unnecessary crap to Warszaw.

I feel sad, actually very sad and this sadness comes from somewhere deep inside of me. Many times when I go to sleep next to warm Little L’s body I think of Zofka who falls asleep with ice cold feet and hands wrapped in two blankets with headphones on her head that don’t help her anyway to hear what she is watching on TV, thinking that it actually happens in her room,  and on the bed next to her sleeps a lady who is not her family who is just payed to be there and look after her. This contrast of new life in a full bloom and old life disappearing from an old sore body is so present and strong. I am happy Zofka lived long enough to meet my child but at the same time I feel terrible pain when I look at her and see that she can not sort me to a proper box in her head anymore. She has no idea whether I am her daughter, her mother, her sister or her father. She know I am somebody from the family but she is completely lost in the world of words and their meanings. Actually she is lost in the world as such.

Each time I come here I see that sweet insanity eating up another piece of her and each time I am about to leave I am saying my last good bye.

This 5 days have not been easy. I can’t even touch her anymore, cause each time I feel her bones covered with paper thin wrinkled skin I can’t stop tears falling from my eyes. And she looks at me and does not understand what is the meaning of tears so she is not worried about me as she was just 3 months ago.

Sometimes I feel jealous that she is on this almost psychedelic trip all the time. She watches TV and asks me what are those man doing here as she simply thinks they are in the room with us. Than she explains me that she had two husbands, one is dead and second one is working, while by the second one she actually means my mom, her daughter. I feel happy for her that she is drowning in this sensational world which does not have boundaries at all and where everything is possible and OK. But at the same time I am longing for Zofka who was missing me, who asked me when will I be back, who told me that she loves me, who told me that I am her treasure, who told me we are as close as sisters.

My feelings that I desperately want her to look at me with understanding, loving, recognising eyes full of worries that we have to drive for so many hours just one last time is highly egoistic. But if I had one wish to make that would be it. Because I am meeting her always after couple of months witnessing that progress is like getting hit really hard in my face.

I feel sorry I am not here with her, I am sorry she has to slowly disappear from real world being assisted by women who actually don’t give a shit. I am sorry I was not able to pay her back for everything she has done for me. I am sorry that she raised me and I left her to live my own life. I am sorry that one day I will get a phone call that a person who was middle of my universe stopped breathing and non of her closest people was there to hold her hand. But there is at least one thing that makes me happy, the fact that her eyes light up enormous amount when she sees Little L and that I am the one who brought to life this little person who is in a way continuation of her as well and who is able to make her last days brighten up and who makes her REALLY happy.

I LOVE U Zofka to the moon and back.

PS: I am sorry that I am posting photos from Lisbon in such unhappy atmosphere, but I have to say good bye to Zofka today and I truly worry….

—————————————————————————————————————————————————-

Lisbona z Kralik


W końcu mam trochę czasu, żeby wstawić zdjęcia z Lizbony. Siedzę w Kralikach, słuchając odgłosu fal morskich i mew z mojego telefonu. Mały L. w końcu zasnął, Pan T. jak zwykle śpi, a Zofka, piętro niżej, w końcu się obudziła. 
To ostatni z 5 dni, które tu spędziłam. Pakujemy się, a potem zawieziemy nasze cztery tyłki oraz wszystkie potrzebne i niepotrzebne rzeczy, do Warszawy. 
Jest mi smutno, a nawet bardzo i ten smutek rodzi się gdzieś głęboko we mnie. Wiele razy, kiedy kładę się obok ciepłego ciała Małego L., myślę o Zofce, która zasypia z lodowatymi stopami, dłońmi owiniętymi w dwa koce, ze słuchawkami na uszach, które i tak nie pomagają jej usłyszeć tego, co ogląda w telewizji, a w łóżku obok śpi kobieta, która nawet nie jest z nią spokrewniona, ale zostaje opłacona, żeby się nią zajmować. Ten kontrast pomiędzy życiem w pełnym rozkwicie, a starym życiem, które przemija w rozbolałym ciele, jest tak widoczny i silny. Jestem szczęśliwa, że Zofka żyła na tyle długo, żeby poznać moje dziecko, ale z drugiej strony odczuwam ogromny ból, kiedy widzę, że już nie może mnie przydzielić do konkretnej przegródki w swojej głowie. Nie ma pojęcia czy jestem jej córką, matką, siostrą, czy ojcem. Wie, że jestem kimś z rodziny, ale jest kompletnie zagubiona w świecie słów i ich znaczeń. Tak naprawdę jest zagubiona w świecie w ogóle. 
Za każdym razem, kiedy tu przyjeżdżam widzę to słodkie szaleństwo, które zjada ją po kawałku i za każdym razem, kiedy wyjeżdżam żegnam się z nią po raz ostatni. 
Minione 5 dni nie było łatwych. Nie mogę jej już nawet dotknąć, bo za każdym razem, gdy czuję cienką jak pergamin, pomarszczoną skórę, nie udaje mi się powstrzymać łez, które napływają mi do oczu. A ona patrzy na mnie i nie wie, co oznaczają łzy, więc nie martwi się o mnie tak, jak się martwiła jeszcze 3 miesiące temu. 
Czasami zazdroszczę jej, że żyje tak, jakby cały czas była na psychodelicznym tripie. Ogląda telewizję i pyta mnie, co robią ci dwaj mężczyźni, bo myśli, że ktoś jest z nami w pokoju. Potem opowiada mi, że miała dwóch mężów, jeden nie żyje, a drugi jest w pracy, przy czym ten drugi, to moja mama. Cieszę się, że odpływa w świecie wrażeń, bez granic, w którym wszystko jest możliwe i OK. Ale z drugiej strony brakuje mi Zofki, która za mną tęskniła, która pytała mnie, kiedy wrócę, która mówiła mi, że mnie kocha i że jestem jej skarbem i która mówiła mi, że jesteśmy ze sobą tak związane, jak siostry. 
Moje uczucia, kiedy rozpaczliwie pragnę, żeby spojrzała na mnie ze zrozumieniem, miłością, oczami pełnymi zmartwienia, że znowu musieliśmy przejechać tyle kilometrów, są bardzo egoistyczne. Ale gdybym mogła spełnić jedno życzenie, wybrałabym właśnie to. Ponieważ, kiedy widzę ją po kilku miesiącach przerwy i zauważam postępy jej choroby, czuję się, jakbym dostała bardzo mocno w twarz. 
Jest mi przykro, że nie mogę z nią być, jest mi przykro, że znika powoli z tego świata i asystują jej przy tym kobiety, których to w ogóle nie obchodzi. Jest mi przykro, że nie mogłam odwdzięczyć się za wszystko, co dla mnie zrobiła. Jest mi przykro, że ona mnie wychowała, a ja zostawiłam ją, żeby zająć się własnym życiem. Jest mi przykro, że któregoś dnia dowiem się przez telefon, że osoba, która była dla mnie centrum wszechświata, przestała oddychać i nikt z jej najbliższych nie był przy niej i nie trzymał jej za ręki. Ale jest przynajmniej jedna rzecz, która mnie cieszy, widok jej oczu, które rozpalają się mocno za każdym razem, kiedy patrzy na Małego L. i to ja dałam życie tej małej osobie, która w pewnym sensie jest też kontynuacją jej samej i która przynosi jej tyle radości. 


KOCHAM CIĘ Zofka jak stąd na księżyc i z powrotem.


PS. Przykro mi, że wrzucam zdjęcia z Lisbony w tak smutnej atmosferze, ale muszę pożegnać dzisiaj Zofkę i naprawdę się martwię…
Z Kralik.

Tłumaczenie: Weronika Makowska

 

From Kraliky

 

DSC03360

DSC03365

DSC03371

DSC03393

DSC03429

DSC03436

DSC03448

DSC03461

To Lisbon

 

DSC03514

DSC03528

DSC03570

DSC03585

DSC03651

DSC03760

DSC03777

DSC03814

DSC03818

DSC03823

DSC03901

DSC03909

DSC03917

DSC03967

DSC04025

DSC04078

DSC04081

DSC04126

DSC05440

DSC05443

DSC05450

DSC05473

DSC05500

DSC05511

DSC05517

DSC05521

DSC05536

DSC05553

DSC05596

DSC05610

DSC05621

DSC05667

DSC05684

DSC05692

DSC05726

DSC05733

Untitled1

Zofka

Zofka

 

 

Visits of my family in Kraliky are always happening according to more or less the same scheme. It starts with a hectic arrival. We usually arrive exhausted after a long drive, every single centimetre of our car packed with crap we carry around with us from place to place. We finally get of all stiff and distorted, Mr.T starts off with running around wild and free hunting for neighbours cats, Mr.B also running back and forth unpacking the car, bags hanging all over him, I walk around with Little L in my arms talking to at least three people at the same time while one of those people is Zofka, and talking to Zofka means screaming very loud and very close to her left ear. After we settle a little bit, I inhale and exhale crispy mountain air and walk around for two days in my pyjamas there comes the time for family drama. The fact that it is actually a meeting of people who are not used to living under one roof anymore always causes some sort of disaster.  Why to have it the easy way? Family dramas are a must, at least in my family. There is a little bit of everything, screaming, arguing, screaming, crying and than of course more crying, excusing and hugging. I hate this part of the program from the bottom of my heart but that does not change the fact that it simply has to happen. It can not be any other way.

Well after this emotionally exhausting unavoidable element there is the time of calmness when things get to normal, when we have a chance to develop some sort of routine, go for couple of trips and I get to enjoy the feeling of being embraced by the mountains and birds singing.  And as soon as I start to feel settled and floating on gentle waves of slow life it is time to pack our bags, time for Mr.B to run back and forth again looking like a christmas tree stuffing our belongings into the car and time for me to say good bye to Zofka.

And those good byes are extremely difficult. They have never been easy but they get more and more unbearable with each visit. I look at her face and I wonder if I’ll have a chance to see her smile again. I try to sound jovial, make jokes and a come up with a fair amount of promises of what we will do together next time I’ll come, but during that whole time I am scramming from pain. Each time I come to Kraliky I see a little less of her, she is slowly disappearing. Each time we meet her own world seems to be stronger, it seems to be absorbing her bit by bit and she willingly sinks deeper into the river of her early memories, accompanied by her family members who all passed away already. I want to catch her hand and pull her back so much. I want to scream at her to stop doing it to me, I get angry and disappointed, sad and scared but then at the same time there are moments when I feel in peace. I look at her and I love her more than I ever did before. For everything she has done for us, for how she devoted her whole self to us, for how she always made me feel so sure that she is happy to be raising us and living our lives instead of living her own.

But since Little L was born I don’t only feel endless gratitude towards her, I also feel worship that I could not have felt before. Worship to a women who is not only my grandmother, to a woman who was primarily a mother once, mother of two sons who are not alive. Worship to a mother who over lived one son dying when he was just little bit younger than Leo, and than another son dying tragically when he was 20. I always knew her life was not easy since she was a small child and I knew she had to burry her two children but that was all beyond my perception. I saw my grandmother who was happy living with us her grandchildren. But now I see a mother in her at the first place, and even though I can’t possibly understand the pain she had to go through my imagination – imagination of a mother – is now much more vivid and I get dizzy when I only think of what happened to her and she made it without loosing her sanity. And those are the moments when I am in the peace. Moments when I don’t want to drag her, to pull her back no matter what, to keep her here for myself, to own her. I feel that I have to learn how to let her go to the place where she has to go.

Each time I am leaving from Kraliky I am saying good bye to Zofka and I hope I’ll have a chance to tell her hello again.  I know I will.

——————————————————————————————————————————————————

Wyjazdy do mojej rodziny w Kalikach zawsze odbywają się zgodnie z mniej więcej takim samym rytuałem. Zaczyna się od przyjazdu w gorączkowej atmosferze. Zwykle jesteśmy wykończeni długą jazdą, każdy centymetr auta jest wypełniony badziewiem, które wozimy ze sobą. W końcu wysiadamy, cali sztywni i powykręcani, Pan T. wystrzela z samochodu i biega swobodny i nieokiełznany polując na okoliczne koty, Pan B. też biega w tę i z powrotem obwieszony torbami, ja chodzę dookoła z Małym L na rękach rozmawiając z co najmniej trzema osobami naraz i zawsze jedną z tych trzech osób jest Zofka, a rozmowa z Zofką oznacza, że krzyczę jej prosto do lewego ucha. Gdy już wszystko się trochę uspokoi, oddycham świeżym górskim powietrzem i chodzę przez dwa dni w piżamie, po czym przychodzi czas na rodzinny dramat. To, że odzwyczailiśmy się już od życia pod jednym dachem zawsze przyczynia się do jakiejś katastrofy. Po co niby mielibyśmy wybierać łatwe rozwiązania? Dramaty rodzinne to stały punkt programu, przynajmniej w mojej rodzinie. Wszystkiego po trochu: krzyk, kłótnie, krzyk, płacz, po czym następuje oczywiście jeszcze więcej płaczu, przeprosiny i uściski. Nie znoszę tego z głębi serca, lecz nie zmienia to faktu, że bez tego się nie obejdzie. Nie ma innej możliwości. 

Cóż, po tym emocjonalnie wyczerpującym i nieuniknionym elemencie nadchodzi czas spokoju, gdy wszystko wraca do normy, gdy jest szansa wejścia w pewną rutynę, można wybrać się na kilka wycieczek i cieszyć się otoczeniem gór i śpiewem ptaków. Zaraz po tym, jak poczuję ten spokój i zaczynam unosić się na łagodnych falach powolnego życia, przychodzi czas na spakowanie toreb, Pan B. biega w tę i z powrotem obwieszony jak choinka i upycha nasze rzeczy do samochodu a ja muszę pożegnać się z Zofką. 

Te pożegnania są bardzo trudne. Nigdy nie były łatwe, ale teraz z każdą wizytą stają się coraz trudniejsze do zniesienia. Patrzę na jej twarz i zastanawiam się, czy jeszcze kiedyś przyjdzie mi zobaczyć jej uśmiech. Staram się robić wrażenie jowialnej, żartuję i planuję mnóstwo rzeczy, które zrobimy kiedy przyjadę następnym razem, lecz przez cały ten czas ból powoduje, że chcę uciekać. Za każdym razem, gdy odwiedzam Kraliky widzę ją trochę mniejszą, jakby powoli znikała. Za każdym razem gdy się widzimy, jej świat zdaje się być silniejszym, jakby pochłaniał ją po kawałku, a ona rozmyślnie pogrąża się w rzece dawnych wspomnień, w towarzystwie członków rodziny którzy już odeszli. Tak bardzo chcę pochwycić jej myśli i wyciągnąć ją stamtąd. Chcę na nią nakrzyczeć, żeby przestała mi to robić, robię się zła i rozczarowana, smutna i przerażona, ale jednocześnie nadchodzą chwile, gdy odczuwam spokój. Patrzę na nią i kocham ją bardziej, niż kiedykolwiek. Za wszystko, co dla nas zrobiła, za to, jak poświęciła dla nas całe swoje życie, za to, jak zawsze dawała mi pewność, że jest szczęśliwa, że wychowuje nas i że żyje naszym życiem, zamiast swoim własnym.

Teraz, gdy urodził się Mały L, czuję do niej nie tylko nieskończoną wdzięczność, ale również szacunek którego nie mogłam czuć wcześniej. Szacunek do kobiety, która nie tylko jest moją babcią, ale kobiety, która kiedyś była matką, matką dwóch synów, już nieżyjących. Szacunek dla matki, która przeżyła jednego syna, który był trochę starszy od Leo, a potem drugiego, który zmarł tragicznie gdy miał 20 lat. Zawsze wiedziałam, że nie miała łatwego życia od dzieciństwa i wiedziałam, że musiała pochować dwójkę własnych dzieci, lecz było to poza możliwościami mojej percepcji. Widziałam moją babcię, która była szczęśliwa mogąc żyć z nami, jej wnukami. Lecz teraz widzę w niej przede wszystkim matkę, i nawet pomimo tego, że absolutnie nie jestem w stanie wyobrazić sobie, przez jaki ból musiała przejść, moja wyobraźnia – wyobraźnia matki – jest teraz o wiele bardziej żywa i robi mi się słabo myśląc o tym, przez co musiała przejść. I właśnie w takich chwilach odczuwam spokój. Chwilach, gdy nie chcę jej za sobą ciągnąć, bez względu na wszystko, żeby mieć ją dla siebie, żeby ją posiadać. Czuję, że muszę się nauczyć, jak pozwolić jej odejść tam, dokąd musi się wybrać.

Za każdym razem, gdy opuszczam Kraliky, żegnam się z Zofką i mam nadzieję, że zobaczę ją jeszcze raz. Wiem, że tak będzie.

 

 
IMG_1359

IMG_1383

IMG_2016

BART4759

IMG_1396

IMG_2073

IMG_2099

leoaali

BART4444

IMG_1453

IMG_1752

IMG_1764

IMG_1957

IMG_2180

IMG_2225

IMG_2251

BART4786

BART4668

IMG_2362

 

 

Breast feeding and Birds

Breast feeding and Birds

  

I have been wanting to write this post for so long. I was dreaming about it. I planed to do it before Christmas, than during Christmas, than I thought I would post it on 31.12 or maybe 1.1. but I just was not able to take that time. To steal one uninterrupted hour, without beeping of finished washing machine program, barking of Mr.T, crying of Little L., without having to look at pile of clothes waiting to be ironed, diapers waiting to be washed, Mr.T’s hair on the floor screaming to be vacuumed. All those things that have to be done in short breaks when Little L. has successfully finished his visit in milky bar and fell asleep.
Now when it looks like this may be THAT one hour (there is still clothes waiting to be ironed, and full washing machine waiting to be turned on, and Mr.T will probably bark within next 5 minutes) – lets say almost uninterrupted hour I can’t remember what I actually planed to say. To be focused and concentrated exactly when that short moment of peace happens is quite impossible. I feel as I would probably feel if I was a man and I would be expected to have erection on demand – impossible – and I chose this comparison because I don’t even want to talk about mental possibilities but it looks like physical ones stand even more the way.
As soon as THE short moment of peace happens I feel like falling asleep right away…my body stops listening to me and requests to fill up the missing gas. It is not saying that Little L. is a difficult baby,not at all,but time management is different and I find it sometimes difficult to divide the rests of my free time when Little L. sleeps between Mr.T, my family, things I have to do and thing I want to do – the last ones always loose :)

Days are passing by and I see Little L. growing into small person that is not a veggie anymore…He starts to laugh a lot and I love to wake up next to him and see his smile first thing in the morning…A lot of things changed for us, for me…I start loving being a mother…I am not nervous any more about everything that I can’t do…I am not nervous about constant lack of time and days filled with repeated actions…I feel like a helpless observer when looking at Little L….he is changing daily…he is growing at ultra fast speed and only through him I am now able to understand passing of time…I know everything will be different in month, in half a year or in one year and I will miss these moments so much…moments of him being so taintlessly and absolutely dependent on us…A lot of things changed….the worse fear I had before giving a birth was me breast feeding…It was my secret night mare..I was googling any kind of information about women who refuse to breast feed because they don’t feel comfortable about it…I just could not imagine it happen…My breast were for my whole adult life a synonym for sexuality and now they were about to change their designation and a small human being was supposed to suck them all day long…HOW????….I desperately needed to know that it is OK not to be into breast feeding in the times when women fight for society to accept public breast feeding as something normal…and here I am, two months after giving birth breast feeding and what more…I find it absolutely beautiful…it’s the time when me any Little L. are completely detached from rest of the world and closed in our own bubble…I see him calming down, feeling secure, holding my finger and examining my face over and over…I love those moment and that incredible bond that it creates between us…

This year was actually the first time that I was sort of thinking about making some sort of resolutions for coming year…and surprisingly it has nothing to do with the need and necessity to plan that is essential when having a baby….my urge for resolution appeared while watching Winged Migration…I know it is an old movie, but I was never able to watch it as there are birds dying…this year I watched the movie while breast feeding Little L….it seemed as good time to give it a try and I was hypnotized…completely and absolutely…paralyzed by by the beauty and perfection of the nature…the majesty and flawlessness of birds…and the combination of those two was breath taking….and than comes the human to the picture and everything is fucked up…each trace of human action is like a black depressive cloud full of shit….humans and their creations their greed their ignorance their arrogance and ability to damage and devastate…many times I feel ashamed for human race…many times I wish they were not given a chance to spoil such beautiful place…but there are moments when I feel hate, strong extreme hate…and watching Winged Migration was one of them..I felt I need to do more, much more, to change more in my life…not that it would change the world but it would make me feel better about myself…it would make it easier for me to live with the fact that I am also contributing to destruction of nature by the way I live….So my resolution was to find ways how to lower the negative side effects of my being here…I plan to cut down buying crap, I plan to be more precise when it comes to choosing products I use…we already use only not tested cosmetics and cleaning products, but there is still place where I have to be more aware of what I use and choose, I plan to go more for second hand chooses when possible, I plan not to buy shoes, clothes this year, I plan to take some plastic bags when we go out for walks in the nature and pick up the shit that people leave behind…I simply plan to be more aware of my actions than I was until now…And I plan to illustrate a book for Litte L.

  

Little L is 9 weeks old today…in his short life he spent first 3 weeks in Warszaw, next 3 weeks in Klodzko, now 3 weeks in Slovakia and we are already packing to move a bit more south to Vienna…we make him live the way we live which means to constantly move between three places, three countries…just as I did for last 5 years without knowing which one is actually “home” and I already resigned on actually trying to define one of those places as my home…I don’t have that need anymore…the need to attach to one place, to imaginary strike my roots somewhere…my home is where Mr.B, Mr.T and now Little L is…and we have loads of travel plans for near future…dear Little man I hope u don’t mind :)PS: Some of these photos are taken from my INSTAGRAM account, so I apologize to those of you who have seen them already

  

Zofka has B-day

Zofka has B-day

  

Today is a BIG DAY…its Zofka’s B-day…she turned incredible 95 !!!!!!! I feel sorry I can ‘t be there to hold her and scream in her ear how much I love her and how happy I am she is with us for so long…I’m sitting in craziest city and thinking what would she say if she saw it…She hates high buildings and cities on the water scare the shit out of her….I was thinking how she could live here and sleep on the floor and how we would pick her up from there in the morning…I was thinking how she loved to look at the maps for hours and hours as if she was doing all the traveling she has not done…I was thinking that I can ‘t even call her because she would not hear me anyway and I can ‘t tell her I am in Japan because she would have sleepless nights until she would see me alive sitting on her bed again…I was thinking about her enormous mental power that made her move on no matter how bad she felt and how sore her body was until the point when she entered the phase of life where her body gave up on her….I was thinking how much she influenced me and she always will…I hope she knows how much I love her…happy B-day Zofka……
  

  

Kraliky

Kraliky

  

Days in Kraliky are so different from the rest…feeling of “time” is different here, as well as feeling of space….Maybe its Zofka, her daily routine which repeats each time I am here, weather it is winter or summer, weather its raining or snowing…she does everything minute by minute..and every single minute is important and counts…when I watch her I somehow more realize the passing of time…its strange when I see that last month, last week, last half year are vague descriptions of time which are not of such importance as this particular moment…for her past starting from today is all melted in one…one mess of informations and actions, but NOW, NOW is important…..but its not just her…also the village seems to be the same each time I come here…one street, zero people and sunset – sunrise – sunset – sunrise….Tomorrow we’r driving Mr.T to my uncle’s and then another story begins
  

hey DJ turn the music up

hey DJ turn the music up

Zofka had a names day yesterday … I could not be there to scream in her ear how much I love her ….

Zofka kicks ass !!!!

Zofka kicks ass !!!!

I know I m gonna repeat myself talking about that ugly, terrifying, horrible, depressive GRAY behind the windows…but what can I do when this situation is not changing for two weeks already, and its becoming really traumatic….my biorhythm…no sorry I was gonna say something, but I realized that there is no such thing as biorhythm of my body anymore….I diversify day only by feeding birds in the morning, taking Mr.T for super short walks and otherwise its just a linear flow of some minor actions proceeded mostly in horizontal position….even making a coffee is so exhausting…Mr.B is trying to make steadycam steady for past two days, which makes him so occupied that he manages to forget that he is sick…and I m thinking how the world looked in the times when there was sun

by the way Zofka is gonna turn 93 years in couple of days…she rocks !!!!!!

who cares it is 2011

who cares it is 2011

so all the craziness is over, christmas and new year’s celebration…two “events” which I stopped understanding some time ago and my confusion about them is stronger every year (but I have to admit that I partied really HARD on New Year :). The good thing about it is, that I got to spend some time with my family. I wont deny that it all did not go so smooth and without any problems…after all each of us has a completely different life style going on, but we managed pretty well anyway. No family catastrophe, no loss on lives or permanent damage to mental health, which means that it will be very difficult to pack myself and go back to Warszaw….but it makes no sense to bother myself with such thoughts at the moment, since the date of our departure is still not clear. Something unexpected happend and we got some jobs here in Banska with Mr.B. We’ ll see how it goes, and if it goes we might have to stay one more week in Slovakia. It is kind of hard to keep track with my “internet life” since the connection in the mountains is really bad and I m happy to take a brake from the virtual reality…so for now just a small upload. An older photo of Zofka, which I love very much because it reminds me the times when she was able to live by herself and did not need home nurse, and a very recent photo of Mr.B and me working in interesting places on interesting photos.

Zofka in the bathtub

Zofka in the bathtub

Found this photo on negative from Tunisia…I love it…the memories that connect to it are great…I almost drowned my grandmom in the foam…she was having a blast and so did I..

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
I don't want my life to be a reason for other's life to be a suffering that is why I am vegan and that is how I want to raise my son. I love my little family, birds, rainy days and life on the road. I believe in life before death :).


Archives
Categories